Media Benelux Leaders Retreats

De opnames van de VYB LC 2019 | The VYB LC 2019 audiofiles

Hieronder vindt u de geluidsopnames van de Vineyard Benelux Leidersconferentie van 25 & 26 oktober 2019 met Putty Putman.

Op de materialen is copyright van toepassing. Zij zijn uitdrukkelijk alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van het materiaal of delen daaruit is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Vineyard Benelux Productions.

Below you find the audio files from the Vineyard Benelux Leaders Conference of 25 & 26 October 2019 with Putty Putman.

These Copyrighted materials are exclusively for personal use. Duplication and/or distribution of the material, or parts of it, is only allowed after written permission of Vineyard Benelux Productions.

KLIK HIER voor Vrijdagmorgensessie | Fridaymorning session

KILK HIER voor Vrijdagavondsessie | Fridayevening session 

KLIK HIER voor Zaterdagmorgensessie | Saturdaymorning session

KLIK HIER voor Zaterdagmiddagsessie | Saturdayafternoon session

KLIK HIER voor Zaterdag ministry sessie | Saturday ministy session 


De opnames van de VYB LC 2018 | The VYB LC 2018 audiofiles

Sessie 1 – Andrew & Rosie McNeil

Seminar – Menno Helmus – 1

Seminar – Menno Helmus – 2

Sessie 2 – Andrew & Rosie McNeil

Sessie 3 – Andrew McNeil

Sessie 4 – Piet Brinksma

Sessie 5 – Piet Brinksma

Powerpoint sessies 4 & 5