Media Benelux Leaders Retreat 2018

Hieronder vindt u de geluidsopnames van de Vineyard Benelux Leidersconferentie van 26 & 27 oktober 2018 en tevens de Powerpoint van de sessies van Piet Brinksma.

Op de materialen is copyright van toepassing. Zij zijn uitdrukkelijk alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van het materiaal of delen daaruit is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Vineyard Benelux Productions.

Under the links below you find the audio files of the Vineyard Benelux Leaders Retreat of 26 & 27 October 2018 and also the Powerpoint of the teaching of Piet Brinksma.

There is copyright on these materials and they are exclusively for personal use. Duplication and/or distribution of the material, or parts of it, is only allowed after written permission of Vineyard Benelux Productions.

vrijdag | Friday 26 oktober:

Sessie 1 – Andrew & Rosie McNeil

Seminar – Menno Helmus – 1

Seminar – Menno Helmus – 2

Sessie 2 – Andrew & Rosie McNeil

Sessie 3 – Andrew McNeil

zaterdag | Saturday 27 oktober:

Sessie 4 – Piet Brinksma

Sessie 5 – Piet Brinksma

Powerpoint sessies 4 & 5